Mittuniversitetets Akademiska högtid 2019

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Mittuniversitetets akademiska högtid 2019 hålls i Sundsvall den 11 oktober.

Mittuniversitetets akademiska högtid är ett samlingsnamn för en installations- och promotionshögtid, då vi installerar professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer. Vid Mittuniversitetet kan man idag promoveras till filosofie, teknologie eller ekonomie doktor.

Installationsföreläsningar

Dagen innan, den 10 oktober, hålls installationsföreläsningar på Campus Sundsvall där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sin forskning och sig själva för alla intresserade.

Läs mer om Akademiska högtider

Mer information kommer!

11 oktober 00:00 Sundsvall, Tonhallen