Akademisk Högtid 2019 - Installationsföreläsningar

Spara favorit Lägg till i din kalender
Stäng

Så här gör du för att lägga till händelsen i din kalender

Windows

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Apple

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Android

Cupcake ipsum dolor. Sit amet oat cake. Gummi bears tiramisu lollipop pie tootsie roll sesame snaps bonbon apple pie. Lemon drops jelly beans biscuit ice cream pastry.

Lägg till i kalender

Välkommen till den akademiska högtidens installationsföreläsningar där nya professorer och hedersdoktorer presenterar sig och sin forskning.

Mittuniversitetets akademiska högtid 2019 infaller 10-11oktober. Då installerar universitetet professorer och promoverar hedersdoktorer och doktorer.

Högtiden inleds med installationsföreläsningar, där nya hedersdoktorer och professorer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också live via webben.

Mer information kommer

10 oktober 00:00 Sundsvall, Campus Sundsvall